tv.eReport.sk

62. SCHÔDZA NR SR 23.3.2022

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vážnym sociálnym
dopadom, ktoré sa dotýkajú nežiaduceho vývoja cien potravín a
základných potravinových komodít (tlač 956).
Boris K


Komentáre

ARCHÍV